Forside            :: MENU::

FORSIDE

VOVINAM ORGANISATION
VOVINAM HISTORIE 
VOVINAM FILOSOFI
NYHEDER/INFO I DANMARK
NYHEDER/INFO I VERDEN
KLUBSMAGASIN
KLUBSAKTIVITETER
TURNERING
 BILLEDERSGALLERI
 VOVINAM TEORI
VOVINAM TEKNIK
 VOVINAM ORDFORRÅD & TRÆNINGSPROGRAM
 NYTTIGE LINKS
 KONTAKT
 
 
 
 
 
 
Du er nummer:

    

VOVINAM Việt Võ Đạo Danmark
Tin Tức/Informationer

Vigtige info fra Undervisnings minister i Vietnam

Som vi vidste at fra juli 2006 blev Vovinam udvalgt blandt hundrede vietnamesisk kampsport af Vietnam som ”vietnamesisk national kampsport”.
Siden den dag bliver Vovinam udviklet meget stærk i Vietnam og hele verden.
Den 21 juli 2010 har undervisnings minister udsendt en bekendtgørelse således at alle skoler i Vietnam fremover skal undervise Vovinam i skolens idrætstimer. Alle idræts underviser skal træne Vovinam af Den Vietnamesisk Vovinam Forbund.

----------------------------------------- På vietnamesisk ----------------------------------
Phát triển phong trào tập luyện môn Vovinam trong nhà trường

Số tư liệu: 4267/BGDĐT-CTHSSV
Ngày ban hành: 21-07-2010
Tệp đính kèm: 4267HSSV.doc

Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong Hội nghị triển khai công tác ngành Văn hóa,Thể thao và Du lịch ngày 17/2/2009, tại Hà Nội “…vận động người dân tập thể dục thường xuyên, đưa võ cổ truyền vào nhà trường, phát động những cuộc thi võ cổ truyền trên cả nước…”, Bộ Giáo dục và Đào tạo có chủ trương phát triển các môn thể thao dân tộc trong nhà trường, trong đó có môn Vovinam là một môn võ truyền thống của Việt Nam đang được phổ biến rộng rãi trên thế giới và dự kiến sẽ đưa môn thể thao dân tộc này vào chương trình thi đấu chính thức từ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII-2012.
Để đạt được mục tiêu trên và tạo điều kiện cho các em học sinh có sức khỏe, thể lực tốt, tinh thần tự hào dân tộc và đẩy mạnh phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực” trong nhà trường phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo phối hợp với Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Liên đoàn Vovinam các địa phương tuyên truyền phổ biến rộng rãi môn Vovinam và đưa môn Vovinam vào chương trình thể thao ngoại khóa, tổ chức tập huấn cho các giáo viên thể dục, thành lập các câu lạc bộ Vovinam trong các trường học trên địa bàn của tỉnh.

Bộ Giáo dục và đào tạo rất mong sự quan tâm của các sở giáo dục và đào tạo đối với sự phát triển của phong trào thể thao nói chung và thể thao dân tộc nói riêng trong nhà trường.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trần Quang Quý (để b/c);
- Liên đoàn Vovinam;
- Lưu VT, Vụ CT HSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Đã ký

Ngũ Duy Anh

 
  :: Udarbejdet den: 01/10/2005          
             

Copyright © VOVINAM DK. All rights reserved.
Denmark

Liên Lạc E-mail: Vovinam_dk@yahoo.dk